อีเมล์ติดต่อ: thailandseafoods

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9
อาหารสำหรับทัวร์ ชุดที่ 2

อาหารชุดที่ 2: สำหรับลูกค้า 8-10 ท่าน ท่านละ 170 บาท ปลากระพงนึ่งมะนาว หอยหลอดผั...