อีเมล์ติดต่อ: thailandseafoods

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9
อาหารสำหรับทัวร์ ชุดที่ 1

อาหารชุดที่ 1: สำหรับลูกค้า 8-10 ท่าน ท่านละ 150 บาท หอยหลอดผัดฉ่า ปลากระพงคุณเป...