กิจกรรม & บริการ

ร้านอาหารคุณเป๋า ขอเชิญท่องเที่ยววิถีไทย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ไม่เหมือนใครไปกับเราค่ะ นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมืองสมุทรสงคราม เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเบอร์เกอร์ปลาทูไทย และอาหารทะเลแปรรูปปลอดสาร เรียนรู้กรรมวิธีการแปรรูปปลาทูไทย ตลอดจนที่มาของปลาทูโป๊ะแม่กลอง หน้างอคอหัก ที่เลื่องลือ สัมผัสบรรยากาศของความอุดมสมบูรณ์ ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ร่วมอนุรั...
ร้านอาหารคุณเป๋า ดอนหอยหลอด ให้บริการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามรอยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวแม่กลอง สมุทรสงคราม ทรัพย์ในดินสินในน้ำ หมู่บ้านชาวประมง เส้นทางนาเกลือ  ตำนานปลาทูโป๊ะแม่กลอง หน้างอคอหัก ตลอดจนการแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ปลาทูไทย เบอร์เกอร์ปลาทูไทย จ๊อปลาทูไทย ข้าวเกรียบปลาทูไทย ฯลฯ ...